Đăng ký thang lương, bảng lương

1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo quy định cho phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận;

- Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung.

- Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản thông báo kết quả đăng ký trình lãnh đạo phòng ký quyết định.

- Bước 4: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trả kết quả cho doanh nghiệp.

2. Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội;

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên mạng.

3. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng.

4. Thành phần hồ sơ: (3 bộ)

Tải biểu mẫu tại đây

Ghi chú:
- Đóng thành 03 quyển, không đóng dấu giáp lai, không đóng dấu treo; có bìa dán gáy; ngoài bìa ghi rõ tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty.
- Công văn nộp ngày nào thì ghi ngày đó;
- Bảng quy định chi tiết và hệ thống thang, bảng lương ghi ngày trước ngày ghi biên bản thỏa thuận;
- Nếu công ty có phụ cấp lương và có trích đóng BHXH thì Bảng phụ cấp được đòng vào hồ sơ đăng ký thang, bảng lương.