+ Thảm bê tông nhựa mặt đường
+ Nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu
+ Phản ánh về thái độ của nhân viên cục thuế - phòng hỗ trợ tuyên truyền
+ Thành phố Đà Nẵng có cấm hay không việc nuôi chim yến trong nhà ?
+ Dự án có cần chủ trương phê duyệt đầu tư của UBND thành phố hay không?
+ Đường nông thôn mới
+ thảm nhựa tai khu tai đinh cư hòa hiệp 4 liên chiểu
+ Ý kiến về TP Đà Nẵng bỏ ra hàng mấy trăm tỉ hàng ngàn tỉ xây bãi đậu xe ngầm!
+ Về Việc nuôi chim yến trong nhà tại tp Đà Nẵng
+ Cách tính chi phí tư vấn giám sát và Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án CNTT