+ Mua nhà chung cư tái định cư
+ Viề việc bị giải tỏa, đền bù và nhận đất tái định cư.
+ V/v Quyết định hủy bỏ quy hoạch theo thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến.
+ Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
+ Cần biết về chính sách của chính quyền đối với căn hộ chung cư.
+ DỰ ÁN LA SƠN - TÚY LOAN
+ Ý kiến người dân diện giải tỏa khu công viên đông nam đài tưởng niệm
+ Thời gian triển khai dự án TDC nam Lê Trọng Tấn
+ Giải tỏa trục 1 Tây Bắc ngã ba Huế
+ Mua nhà chung cư thuộc diện giải tỏa