+ Mua nhà chung cư tái định cư
+ Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
+ Thời gian triển khai dự án TDC nam Lê Trọng Tấn
+ Giải tỏa trục 1 Tây Bắc ngã ba Huế
+ Mua nhà chung cư thuộc diện giải tỏa
+ Thời gian giải toả khu số 2 TT ĐTM Tây Bắc
+ muốn sang tên căn hộ chung cư
+ chung cư cấp cho hộ giải tỏa, khi sang tên có phải đóng tiền thuê nhà không
+ Giải Tỏa Đền Bù chưa thỏa đáng
+ Công bố công khai quy hoạch của Thành phố