+ Giải tỏa trục 1 Tây Bắc ngã ba Huế
+ Mua nhà chung cư thuộc diện giải tỏa
+ Thời gian giải toả khu số 2 TT ĐTM Tây Bắc
+ muốn sang tên căn hộ chung cư
+ chung cư cấp cho hộ giải tỏa, khi sang tên có phải đóng tiền thuê nhà không
+ Giải Tỏa Đền Bù chưa thỏa đáng
+ Công bố công khai quy hoạch của Thành phố
+ thời gian di dời chính thức chung cư thuận phước
+ giải tỏa đền bù
+ Vấn đề Mua Bán Chung Cư