HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 282 | 29
Ngày gửi: 11/09/2022
Ngày trả lời: 20/09/2022
Người gửi:  NGUYỄN QUẢNG ĐẠI   Địa chỉ: 223 THANH VINH 10 - HÒA KHÁNH BẮC - LIÊN CHIỂU ĐÀ NẴNG
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 25/08/2022
Ngày trả lời: 17/09/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Sen   Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn Huề - Quận Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 31/08/2022
Ngày trả lời: 09/09/2022
Người gửi:  Đinh Văn Lập   Địa chỉ: Tổ 39 Hòa Thuận Đông, Hải Châu
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 29/08/2022
Ngày trả lời: 31/08/2022
Người gửi:  Võ Lê Thùy Giang   Địa chỉ: 114 Phan Trọng Tuệ, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 10/08/2022
Ngày trả lời: 23/08/2022
Người gửi:  Nguyễn Thanh   Địa chỉ: Tổ 35 Khuê Mỹ quận ngũ hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/08/2022
Ngày trả lời: 23/08/2022
Người gửi:  Nguyễn Thanh   Địa chỉ: Tổ 35 Khuê Mỹ- ngũ hành Sơn-đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/08/2022
Ngày trả lời: 23/08/2022
Người gửi:  Nguyễn Thanh   Địa chỉ: Tổ 35 Khuê Mỹ quận ngũ hành Sơn
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 02/08/2022
Ngày trả lời: 23/08/2022
Người gửi:  Nguyễn Thanh   Địa chỉ: Tổ 35 Khuê Mỹ quận ngũ hành Sơn đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 05/08/2022
Ngày trả lời: 18/08/2022
Người gửi:  Lê Thị Kim Lành   Địa chỉ: 140 nguyễn công hoan- hòa an- cẩm lệ
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 13/08/2022
Ngày trả lời: 16/08/2022
Người gửi:  Lê Danh Hợi   Địa chỉ: Thôn 3 - xã Phú Phong - Hương khê- Hà Tĩnh
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội