HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Nội vụ
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 65 | 7
Ngày gửi: 29/08/2022
Ngày trả lời: 07/09/2022
Người gửi:  Trịnh Việt Đức   Địa chỉ: Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 15/08/2022
Ngày trả lời: 24/08/2022
Người gửi:  Phạm Thanh Hải   Địa chỉ: Quận Liên Chiểu
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 13/05/2022
Ngày trả lời: 20/05/2022
Người gửi:  Nguyễn Thị Huyền Nhi   Địa chỉ: Thanh Khê
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 27/02/2022
Ngày trả lời: 28/02/2022
Người gửi:  Phan Thị Thùy Trang   Địa chỉ: Đường lưu quang thuận, mỹ an, ngũ hành sơn, đà nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 24/09/2021
Ngày trả lời: 30/09/2021
Người gửi:  Trần Việt Linh   Địa chỉ: Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 21/08/2021
Ngày trả lời: 30/08/2021
Người gửi:  Hà Thúy Lương   Địa chỉ: Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 20/07/2021
Ngày trả lời: 27/07/2021
Người gửi:  Nguyễn Trần Thanh Thuận   Địa chỉ: 26 Mĩ Đa Tây 5, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 13/05/2021
Ngày trả lời: 14/05/2021
Người gửi:  Cao thái bảo   Địa chỉ: 44 phan liêm, mỹ an, ngũ hành sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 05/05/2021
Ngày trả lời: 07/05/2021
Người gửi:  Đinh Thị Mỹ vân   Địa chỉ: Số 3, Phong Bắc 14, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 15/03/2021
Ngày trả lời: 18/03/2021
Người gửi:  Nguyễn Thị Kim Hoa   Địa chỉ: Hòa Tiến
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ