HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Tất cả lĩnh vực
  •   
  •  
   
Tổng số câu hỏi: 4246 | 425
Ngày gửi: 17/01/2023
Ngày trả lời: 02/02/2023
Người gửi:  KA THỊ LIÊN   Địa chỉ: 29 Đặng Thai Mai,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội
Ngày gửi: 13/01/2023
Ngày trả lời: 18/01/2023
Người gửi:  Nguyễn Văn Thanh   Địa chỉ: Quận Sơn Trà
Đơn vị trả lời: Sở Nội Vụ
Ngày gửi: 03/01/2023
Ngày trả lời: 17/01/2023
Người gửi:  Lê Minh Thắng   Địa chỉ: Hòa Cường, Hải Châu,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 06/01/2023
Ngày trả lời: 17/01/2023
Người gửi:  Nguyễn Tấn Phước   Địa chỉ: Tổ 77 An Khê - Thanh Khê - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục - Đào tạo
Ngày gửi: 11/01/2023
Ngày trả lời: 16/01/2023
Người gửi:  Nguyễn Văn Tuấn   Địa chỉ: Phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ Tp Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 01/01/2023
Ngày trả lời: 10/01/2023
Người gửi:  Trần Văn Dũng   Địa chỉ: 02 Phạm Vấn
Đơn vị trả lời: UBND Quận Sơn Trà
Ngày gửi: 05/01/2023
Ngày trả lời: 06/01/2023
Người gửi:  Lê Anh Tuấn   Địa chỉ: 182 Phạm Thị Lam Anh, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 05/01/2023
Ngày trả lời: 06/01/2023
Người gửi:  Đoàn Văn Minh   Địa chỉ: 34 Hoàng Sĩ Khải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Công an Tp
Ngày gửi: 04/01/2023
Ngày trả lời: 05/01/2023
Người gửi:  Nguyễn Văn Châu   Địa chỉ: K467/h2/17 Núi thành
Đơn vị trả lời: Sở Giao thông Vận tải
Ngày gửi: 21/12/2022
Ngày trả lời: 27/12/2022
Người gửi:  Đỗ Xuân Giáp   Địa chỉ: Hòa quý - Ngũ hành Sơn - Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Bảo hiểm xã hội