HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 15/04/2013
Nội dung:

Tôi có hơn 220m2 đất do tôi tự khai hoang, năm 2010 Tôi viết đơn xin UBND phường giao cho tôi sử dụng vào mục đích đất trồng cây lâu năm, được Chủ tịch UBND phường xác nhận giao cho tôi sử dụng vào mục đích đất trồng cây. Xin hỏi nay tôi xin cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất trên thì có được không, nếu được thì tôi phải đến cơ quan nào và cần những thủ tục giấy tờ gì

Trường hợp không cấp GCNQSSĐ được thì tại sao?

Xin cảm ơn

Người gửi: dosyvi   Địa chỉ: quan nam 2 hoa lien hoa vang
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời câu hỏi này như sau:

1. Về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 31 Luật đất đai 2003, căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

- Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Điều 37 Luật đất đai 2003, về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

- UNND huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; giao đất đối với cộng đồng dân cư.

2. Về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao đất, thuê đât

Căn cứ Điều 122 Luật đất đai 2003, quy định:

- Hộ gia đình, cá nhân xin giao đất, thuê đất nộp hai bộ hồ sơ tại cơ quan quản lý đất đai của huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có đất;

- Hồ sơ xin giao đất, thuê đất gồm đơn xin giao đất, thuê đất.

Như vậy, hồ sơ của ông (bà) chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất (UBND quận). Nếu ông (bà) có nhu cầu thì làm các thủ tục nêu trên để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Lưu ý: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện.