HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 12/04/2013
Nội dung:

mua nhà ở xa hội blue house có giấy chứng nhận quyền sở hữu không, khi nào có, xin cảm on

Người gửi: nguyen thanh hung   Địa chỉ: thuan phuoc
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng

Về nội dung câu hỏi của bạn, Sở Xây dựng xin trả lời như sau:

Việc mua nhà ở xã hội tại khu chung cư Blue House do Liên doanh DMC-579 làm chủ đầu tư thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Hiện nay Liên danh DMC-579 đang hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho các hộ dân đang ở tại Block B, dự kiến cuối quý IV/2013 sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sử hữu nhà cho người dân.

Hai Block A và C còn lại đang xây dựng dở dang, dự kiến cuối quý II/2014 sẽ đi vào hoạt động và dự kiến cuối quý IV/2014 sẽ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người dân.

Công văn số 1386, ban hành ngày 25/04/2013 về việc trả lời chuyên mục hỏi đáp