HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 29/03/2013
Nội dung:

cho tôi hỏi thủ tục và lệ phí chuyển mục đích sử dụng đất tại tổ 81( đa mặn 7) phường Khuê  Mỹ , Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.  Xin chân thành cảm ơn BBT !

Người gửi: Trung Hiếu   Địa chỉ: Khuê Mỹ,Ngũ Hành sơn, Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường

 

1. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận quận, huyện.

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận quận, huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Bước 3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 36 của Luật Đất đai thì xác nhận vào Đơn đăng ký biến độngvà chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Bước 3. Trả hồ sơ lại Bộ phận tiếp nhận quận, huyệnđể trả kết quả cho người sử dụng đất.

- Cách thức thực hiện:         

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận quận, huyện.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

            ++ Đơn đề nghị Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT).

            ++ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

- Thời hạn giải quyết: không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sau khi được phê duyệt nội dung chỉnh lý biến động.

- Phí, lệ phí: Lệ phí địa chính chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 20.000đ.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 

Công dân có thể tải mẫu đơn theo đường link dưới đây:

http://tnmt.danang.gov.vn/default.aspx?id_NgonNgu=VN&id_ThucDon_Sub=3&TinChinh=0&id_TinTuc=931&TrangThai=BanTin

 

2. Thủ tục Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1. Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận quận, huyện.

+ Bước 2. Bộ phận tiếp nhận quận, huyện chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Bước 3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trích sao hồ sơ địa chính.

+ Bước 4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký có trách nhiệm làm trích sao hồ sơ địa chính gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

+ Bước 5: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân Chi nhánh Văn phòng đăng ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính Phòng Tài nguyên và Môi trường ký lại hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất.

+ Bước 6: Trả hồ sơ lại Bộ phận tiếp nhận quận, huyệnđể trả kết quả cho người sử dụng đất.

- Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận quận, huyện

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

            ++ Đơn đề nghị Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT).

            ++ Giấy chứng nhận

+ Số lượng hồ sơ: một (01) bộ

- Thời hạn giải quyết: không quá hai mươi (20) ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện UBND quận, huyện quyết định trên cơ sở thẩm định của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận sau khi được phê duyệt nội dung chỉnh lý biến động.

- Phí, lệ phí: Lệ phí địa chính chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 20.000đ.

- Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (mẫu số 03/ĐK-GCN theo quy định tại Điều 10 Thông tư 16/2011/TT-BTNMT).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

 

Công dân có thể tải mẫu đơn theo đường link dưới đây:

http://tnmt.danang.gov.vn/default.aspx?id_NgonNgu=VN&id_ThucDon_Sub=3&TinChinh=0&id_TinTuc=932&TrangThai=BanTin

Trân trọng./.