HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 20/05/2013
Nội dung:

KÍnh gửi: Hội đồng nhân dân Thành Phố Đà Nẵng.

Gia đình bố mẹ đẻ của tôi là giáo viên đã nghỉ hưu tại Hà Nam. Tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình đến nay phải bán nhà tại Phủ Lý và chuyển vào Đà nẵng sinh sống được hơn một năm. Tôi muốn hỏi thủ tục để nhập hộ khẩu tại Đà nẵng và gia đình tôi có phải là đối tượng mở rộng để mua nhà thu nhập thấp không?? ", Nếu không thuộc đối tượng mua nhà thu nhập thấp thì có thuộc đối tượng thuê nhà thu nhập thấp không?

Tôi xin trân thành cảm ơn.

Người gửi: lê Thùy Dương   Địa chỉ: Phủ Lý- Hà Nam
Đơn vị trả lời: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

Tiêu chí thuê chung cư được quy định tại Thông báo số 25/TB-HDND ngày 22 tháng 5 năm 2013 về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố:

I. Yêu cầu chung đối với đối tượng xin thuê chung cư

Hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước. Đối với hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

II. Tiêu chí về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết

1. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 1

a) Phụ nữ đơn thân thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo, đang nuôi con;

          b) Gia đình thuộc hộ đặc biệt nghèo, hộ nghèo;

          c) Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);

          d) Cán bộ thuộc diện thu hút của thành phố, đã lập gia đình, đang nuôi con;

          e) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ mười (10) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện đặc biệt bức xúc về chỗ ở: Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có rất đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng rất chật hẹp.

2. Đối tượng xin thuê chung cư thuộc diện ưu tiên 2

a) Phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, đang nuôi con;

          b) Gia đình thuộc hộ nghèo;

          c) Gia đình diện chính sách, có công Cách mạng (những đối tượng đang được hưởng chế độ chính sách đối với người có công);

          d) Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác từ năm (05) năm trở lên, đã lập gia đình, đang nuôi con;

Tất cả các đối tượng kể trên phải thuộc diện bức xúc về chỗ ở: Hiện nay đang ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà ở hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu với nhiều hộ gia đình cùng chung sống trên diện tích sử dụng chật hẹp.

3. Ngoài hai đối tượng nêu trên, hiện nay thành phố chưa xem xét giải quyết các đối tượng khác.

 

Thông báo số 25/TB-HDND, ban hành ngày 22/05/2013 về việc Về điều kiện được tiếp nhận đơn, xem xét giải quyết việc xin thuê chung cư của công dân trên địa bàn thành phố