HỆ THỐNG TIẾP NHẬN, TRẢ LỜI PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP


  • Lĩnh vực: Đất đai
  •   
  •  
Ngày gửi: 03/05/2013
Nội dung:

w wwưê ưứửưdd ddddaqđsrsư ứửưsô itđ bbb ss  

 

 

Người gửi: TRẦN QUANG DŨNG   Địa chỉ: 36 đường Phan Bội Châu,phường thạch thang ,Đà Nẵng
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên - Môi trường

 

 

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận quận, huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

+ Bước 3: Viên chức chuyên môn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thụ lý hồ sơ, kiểm tra xử lý trình lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xét duyệt hồ sơ và chuyển lại cho Bộ phận Tiếp nhận quận, huyện để trả cho cá nhân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận Tiếp nhận quận, huyện.

 - Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp nhận chuyển nhượng di chúc hoặc biên bản phân chia thừa kế hoặc bản án, quyết định giải quyết tranh chấp của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật đối với trường hợp thừa kế hoặc đơn đề nghị của người thừa kế nếu người thừa kế là người duy nhất văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho đối với trường hợp nhận tặng cho).

+ Giấy tờ về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai và một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 8, 9 và 10 của Nghị định số 88/2009/NĐ-CP).

 - Số lượng hồ sơ: 01 (Một) bộ

 

 - Thời hạn giải quyết:

Thời hạn giải quyết và trả kết quả không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật).

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký QSD đất tại quận, huyện

 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động trên hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho, hoặc các văn bản tặng cho Quyền sử dụng đất.

 - Lệ phí: 50.000 đồng

 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký biến động

 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Không tranh chấp

+ Không cầm cố, thế chấp bất cứ dưới hình thức nào

+ Không thuộc diện phong toả theo quy định của pháp luật.

 

Công dân có thể tải mẫu đơn theo đường link dưới đây:

http://tnmt.danang.gov.vn/default.aspx?id_NgonNgu=VN&id_ThucDon_Sub=3&TinChinh=0&id_TinTuc=914&TrangThai=BanTin

Trân trọng./.